Khu đô thị Golden City – Đà Nẵng

Tên dự án: Khu đô thị Vàng GOLDEN CITY

Vị trí: Điện Nam – Điện Ngoc, Quảng Nam

Quy mô: 100 nền.

Cơ sở hạ tầng: Hoàn thiện 95% có thể xây dựng được ngay.

Số lô: 100 nền.