Sàn giao dịch BĐS Thanh Long Land

Địa chỉ: 01 Tiểu La – Hòa Cường Bắc – Hải Châu – Đà Nẵng

Số điện thoại: 0932 515 017 – 0967 809 186

Email: ceo.thanhlongland@gmail.com

Hotline: 0935 478 498

Bản đồ