Sàn giao dịch BĐS Thanh Long Land

Địa chỉ: 01 Tiểu La – Hòa Cường Bắc – Hải Châu – Đà Nẵng

Số điện thoại: 0932 515 017

Email: ceo.thanhlongland@gmail.com

Hotline: 0932 515 017

Bản đồ