Category Archives: Tuyển Dụng

Tuyển Dụng Tháng 6/2021

ĐỒNG ĐỘI ƠI…!! NGHE TỚ NÓI NÈ.. Gia Đình bên tớ đang tuyển thành viên cùng đồng hành chặng đường dài phát triển phân phối Bất Động Sản. VỀ ĐỘI VỚI TỚ… KINH NGHIỆM Ư? ĐỂ TỚ LO Gia Đình tớ cần những thành viên “năng động, sáng tạo, nhiệt huyết” như Cậu Lương khỏi […]