THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trải thảm đỏ đón nhân tài

TUYỂN DỤNG

Tại THANH LONG LAND, mọi người được thỏa sức thể hiện năng lực bản thân, được tự khẳng định chính mình, được cống hiến và được thưởng xứng đáng, công bằng. Ngoài ra công ty rất chú trọng tới chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của mỗi nhân viên.